Vývod mých předků v mateřské a otcovské linii k Václavu Kvintovi. - Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah

Vývod mých předků v mateřské a otcovské linii k Václavu Kvintovi.

Hlavní nabídka > Genealogie


Václav Kvinta (1674 – 1736),
měšťan, pasekář a obchodník v Rožnově,
donátor a fundátor sochy sv. Jana Nepomuckého
manželka Anna Facová (1678-1719), Rozina Pernicová (?).

Martin Kvinta (1706–1760),                         
měšťan, pasekář, řezník a purkmistr v Rožnově,
manželka Rozina Kramolišová (1712–1780).

Markéta Kvintová (1743–1799),
manžel Jan Jurečka (1730–1801),
fojt ve Viganticích.

Jan Jurečka (1770–1800),
fojt ve Viganticích,
manželka Anna Halamíčková (1767–1843).   


Michal Jurečka (1797–1856),
pasekář a burmistr obce Prostřední Bečva,
manželka Rozina Blinková (1799–1848).


Josef Jurečka (1820–1888),
pasekář na Prostřední Bečvě,
manželka Anna Fiurášková (1825–1903).

Pavel Jurečka (1861–1930),
pasekář na Prostřední Bečvě,
manželka Terezie Malinová (1863–1908).

Rudolf Jurečka (1885–1933),
rolník a starosta obce Prostřední Bečva,
manželka Františka Mikulenková (1892–1959).


Rudolf Jurečka (1913–1992),
rolník na Prostřední Bečvě,
manželka Ludmila Křištofová ( 1921–2014 ).

Věra Jurečková (1942)
Rozina Kvintová (1724–1755),
manžel Jiří Bil (1724–1757),
fojt v Karlovicích.Anna Bilová (1753–1795),
manžel Jan Tomek (1746–1797),
pasekář ve Velkých Karlovicích.
Veronika Tomková (1769–1794),
manžel Jiří Malina (1755–1805),
fojt na Horní Bečvě.


František Malina (1789–1832),
fojt na Horní Bečvě,
manželka Johana Malíková (cca 1790–1857).

František Malina (1811–1893),
fojt a starosta obce Horní Bečva,
manželka Vincencie Drechslerová (1821–1901).

František Malina (1853–1945),
gruntovník, starosta obce Hor. Bečva,
manželka Regina Polanská (1872–1943).


Karel Malina ( 1904–2001 ),
hostinský a hoteliér na Prostřední Bečvě,
manželka Olga Demlová (1912–1983).

Karel Malina (1938
–2020).
Karel Jan Malina (1964)
Návrat na obsah