Curriculum vitae - Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah

Curriculum vitae

Hlavní nabídka
Karel Jan Malina

Karel Jan Malina

[ Karel Petr ( křestní jméno ) Jan Nepomuk ( biřmovací jméno );
do února 2005 užíváno jedno jméno Karel ]
narozen 1964
Vzdělání :
1979 – 1983 gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Na  dobu středoškolského studia nevzpomínám rád pro znesvobodňující,  zastrašující a člověka pokřivující komunistický režim, dokonale  uplatňovaný v podmínkách školy její tehdejší ředitelkou…


1984 – 1986 základní vojenská služba
Období  cenných životních zkušeností, paradoxů a bizarností. Když velitel  útvaru při šťáře v ložnici mužstva nalezl v mé šatní skříňce Bibli  kralického překladu, vzteky s ní tloukl o stolík. Musela být uzamčena v  trezoru politruka praporu a číst jsem v ní mohl jen pod dozorem… Bylo mi  zakázáno při vycházkách z kasáren v uniformě vojína Československé  lidové armády docházet do kostela a účastnit se bohoslužeb…Vzhledem k  nerespektování mého zdravotního omezení, s nímž jsem byl odveden na  vojnu jako písař, bylo pro mne výhrou převelení z funkce nabíječe  protiletadlového kanónu na pozici topiče na posádkové ošetřovně. Tam  náčelníkem zdravotnické služby, který mne využíval v administrativě,  jsem byl přeškolen i bez poddůstojnické školy na zdravotnického instruktora…


Zaměstnání :
1986 – 1991 k. p.  Tesla Rožnov – operátor počítače s komplexním programem sběru a  zpracování dat střediska experimentální výroby čipů.
1991 – 1993 s. p. Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí – administrativně technický pracovník výpočetního střediska.
1994  – dosud Diakonie Českobratrské církve evangelické ( ČCE ) středisko ve  Valašském Meziříčí – na pozicích ošetřovatel, pečovatel, masér, vedoucí  pečovatelské služby, koordinátor provozu pečovatelské služby, nyní  pečovatel.
K mému poslednímu zaměstnání mě nepřímo přivedly mé  předchozí zkušenosti a návštěvy u starých lidí, které sahají až do mého dětství a kterým jsem se předtím věnoval ve svém volném čase. V osobních  sděleních lidí zralejšího věku jsou téměř vždycky obsažena rozmanitá a  zajímavá svědectví neúprosně a nenávratně ubíhajícího času a také je v  nich možné nalézt i určitý zdroj osvěžení, inspirace, naděje a smíření.  Ovšem dnešní společnost a současný životní styl zájmu a péči o seniory  příliš nepřejí.
Péče o seniory v rodině a v jejich přirozeném domácím  prostředí z hlediska pečujících blízkých osob není dostatečně doceněna a  podporována. Práce zkušených a kvalifikovaných pracovníků sociálních  služeb v přímé obslužné péči není náležitě ohodnocena a je nadále  ostudně devalvována.


Zájmy :
Kromě  uvedeného regionálně a lokálně vymezeného zájmu o historii k mým dalším  zájmům  patří pohyb v přírodě, pěší horská turistika, četba a sledování  vybraných okruhů z naučné literatury a publicistiky, četba beletrie,  poezie…


Členství :
od 2001 Česká křesťanská akademie – místní skupina Rožnov pod Radhoštěm
od 2010 Matice sv. Jana Nepomuckého – Nepomuk


Volené politické strany do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR :
do r. 1996 Občanská demokratická aliance
v r. 1998 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
v r. 2002 Strana zelených
od r. 2006 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová    


Přímá volba prezidenta ČR:
2013 Karel Schwarzenberg
2018 Jiří Drahoš
2023 Petr Pavel

Ocenění:


Návrh na obě získaná ocenění podal v tomto roce zaměstnavatel.
Návrat na obsah